XVI Długodystansowy Rajd na Orientację "DyMnO 2015"
15-17 maja 2015 r. Kosów Lacki

Formularz zgłoszeniowy


wykaz tras :
AI - rogaining - etap I ok.8 godz.;
AI+II - rogaining - etap I+II 12 godz.;
C150 - rowerowa - 150 km;
E - ekstremalna – 21 godzin;
K - kajakowa – ok.20 km;
A25 - piesza - ok.25 km;
C30 - piesza - ok.30 km;


Zgloszenia zakonczone :)) 11-05-2015


instrukcja wypełniania formularza:


Wysłanie złoszenia jest równoznaczne z zobowiązaniem o przestrzeganiu regulaminu Rajdu "DyMno 2015" oraz wszelkich poleceń organizatora.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizatora zgodnie z przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833)