REGULAMIN

 

XXX OGÓLNOPOLSKI

RAJD NA ORIENTACJĘ

„PODKUREK 2007”

(szósta runda PUCHARU POLSKI 2007 w Mno)

w 460 rocznicę powstania Karczewa i

87 rocznicę „Bitwy Warszawskiej 1920 r.

 

 

26 – 28 października 2007 r., Karczew

http://www.podkurek.prv.pl

1. CEL

   -   uczczenie 460 rocznicy powstania Karczewa,

-         uczczenie 87 rocznicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”,

-         uczczenie 30 rocznicy powstania HKT „TREP” PTTK,

-         prezentacja walorów krajoznawczych  Karczewa i jego okolic, Otwocka i

      Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,

   -    upowszechnianie turystycznych imprez na orientację

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

    26 - 28 października 2007 r. (piątek - niedziela), Karczew

 3. ORGANIZATORZY

   - Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK Warszawa Praga Południe

     im. Z.Glogera

   - HKT „TREP” PTTK Warszawa Praga Płd.  

   przy współpracy :

-         Towarzystwa Przyjaciół Karczewa,

-         Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie,

-         Oddziału PTTK w Otwocku,

-    Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Warszawa Praga Płd.

-    Mazowieckiej Komisji InO PTTK

4. HONOROWY PATRONAT

         Burmistrz Miasta i Gminy Karczew – Władysław Dariusz Łokietek

PATRONAT MEDIALNY - Głos Karczewa

Impreza dofinansowana jest ze środków :

-         Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Południe

-         Zarządu Głównego PTTK

5. KOMITET ORGANIZACYJNY

   Kierownik imprezy      - Andrzej Krochmal

   Sędzia Główny           - Andrzej Przychodzeń, PInO nr 208

   Budowniczowie tras :

     kat. TS, TJ                - Piotr Janowski, OInO nr 1/2004

                                   - Leszek Herman-Iżycki

                                   - Wojciech Drozda, PInO 473

     kat. TM, TP              -  Andrzej Kędziorek, PInO nr 236

     kat. TKr. i TRInO      - Andrzej Krochmal, PInO nr 157, Piotr Orlański

     - rowerowa, piesza   - Dariusz Walczyna, PInO 420, Andrzej Kowalski  

     Bieg na orientację    - Andrzej Krochmal, BT-1

     Biuro obliczeniowe   - Piotr Janowski

6. FORMA I KATEGORIE

- kat. TS (2 etapy dzienne i 1 nocny) - dla ur. w 1987 r. i wcześniej (zespoły

  1-  2 osobowe), 3 x 4 pkt na OInO,

   - kat. TJ (2 etapy dzienne i 1 nocny) - dla ur. w latach 1988-1990, (zespoły 2

     osobowe), 3 x 4 pkt na OInO,

   - kat. TM (2 etapy dzienne) - dla ur. w 1991 r. i później (zespoły 2 osobowe),

     2 x 3 pkt na OInO,

- kat. TP (1 etap dzienny) - zespoły 2-5 osobowe, 1 x 2 pkt na OInO

- trasa krajoznawcza ino (TKr)  - Karczew i okolice, zespoły

   bez ograniczeń,  (wg oddzielnego regulaminu), 1 pkt na OInO,

- bieg na orientację (scorelauf) indywidualny z podziałem na wszystkie kat.

   wiekowe,1 pkt na OInO (prosimy o dokładne zaznaczenie kategorii w

   zgłoszeniu). 

 

7. TEREN

   miejscami o utrudnionej przebieżności, lekko pofałdowany i piaszczysty

   (wydmy),  lokalnie z bogatą mikrorzeźbą, miejscami podmokły (bagienny), ze

   zróżnicowaną drożnią,

8. MAPY

   czarno-białe i kolorowa (trasa bno), nietypowe w różnych skalach, częściowo

   aktualizowane

9. ZGŁOSZENIA : na załączonym druku przyjmowane będą do dnia

   16.10.2007 r. na adres Andrzej Krochmal, ul. Piaseczyńska 53 m 69,    

   00-765 Warszawa z dopiskiem „PODKUREK 2007”. Informacje

   dodatkowe pod tel. sł. (+22) 569-44-74 w godz. 8-15 lub 0 605 403 929

   e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl. Informacje bieżące i komunikaty

   techniczne:   http://www.podkurek.prv.pl.

   Zgłoszenie jest ważne w dniu otrzymania wpisowego (prosimy o dołączenie

   kserokopii wpłaty wpisowego) oraz po okazaniu legitymacji PTTK i PInO.

10.WPISOWE

   kategoria                     TS       TJ        TM         TP/TKr         

   Przodownicy                40,-     35,-        -                -                    

Członkowie PTTK           45,-     40,-       35,-           7,-                  

   Niezrzeszeni                50,-     45,-       40,-          10,-                 

   W kat. TP i TKr wpisowe nie obejmuje  wyżywienia, noclegu i koszulki. Wpisowe za zgłoszenie po

  terminie lub na starcie (w miarę wolnych miejsc) nie gwarantuje pełnych świadczeń

  i wzrasta o 5zł.

   Zwolnienia z opłat :Roman Trocha z Dzierżoniowa i Marek Sobiegraj

   (budowniczowie tras PP w 2006 r.). 

   Wpisowe należy wpłacać w terminie na konto :

   Oddział PTTK Warszawa Praga Płd., ul. Mińska 18, 03-808 Warszawa

   BANK MILLENIUM nr  32116022020000000060847552   z dopiskiem

   „PODKUREK”. Po terminie po konsultacji z organizatorem.                                       

  11.ŚWIADCZENIA

-dwa noclegi w warunkach turystycznych (własny śpiwór, materac i miękkie obuwie na zmianę),-

 gorący posiłek w sobotę (27.10.07 r.),- posiłek międzyetapowy E I/E II ,-ubezpieczenie,- komplet map dla każdego uczestnika,-  koszulka  (dla zgłoszonych  w  terminie),- okolicznościowa naklejka, - okolicznościowy (trzeci z kolekcji 3 – brązowy)żeton dla zespołu z okazji XXX Jubileuszowego RnO „Podkurek”,- upominki od sponsorów dla najlepszych (albumy, kartki pocztowe i inne),- odciski   okolicznościowych pieczęci, -kolejny nr czasopisma sympatyków ino ”Azymut  Warszawski” ,- informator krajoznawczy „Rogatka Grochowska nr 41”,- potwierdzenia i weryfikacja punktów na wszystkie stopnie OInO i odznakę okolicznościową „25 lat InO z HKT „TREP” PTTK,- weryfikacja odznaki „Bitwa Warszawska 1920 r.” (koszt odznaki- 7 zł),- weryfikacja popularnej odznaki „Sympatyk Otwocka” (dla uczestników rajdu), - protokół z imprezy dla zespołu, - udział w konkursach „InO Krzyżówka”,„Niespodzianka”, „Rzutu jajem”(kurzym) na odległość, krajoznawczo-historycznym, udział w biegu na orientację (dla zgłoszonych w terminie)

12. NAGRODY

- Puchary dla najlepszych zespołów w kat. TS, TJ, TM

- Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Karczew dla najlepszych w kat. K i M w biegu na orientację

   - Puchar Przechodni HKT „TREP” PTTK dla zwycięzcy w kat. TS,

   - dyplomy dla sześciu najlepszych zespołów w każdej kategorii,

   - upominki od sponsorów,

   - upominki w konkursach (losowane wśród obecnych na zakończeniu),

- upominki i dyplomy w konkursie „Rzutu jajem”.

 

 

13. PROGRAM IMPREZY

   piątek, 26.10.07 r.- godz.18-23.30- zakwaterowanie uczestników w szkole

   sobota, 27.10.07 r.- godz.  8.30 - otwarcie imprezy

                                                      - głosy zaproszonych gości, odprawa techniczna

                                   godz.  9.30 - start do etapów I i II w kat. TS i TJ

                                   godz.10.00 - start do etapów TM, TP, TKr (piesza, rowerowa)

                                   godz.15.00 - posiłek obiadowy

                                   godz.16.00 - konkurs rzutu jajem,

                                   godz.19.30 - start do etapu III w kat. TS i TJ

                                                  - przyjmowanie zadań konkursowych w sekret.

                         ok. godz. 23.30 – spotkanie przedstawicieli klubów ino z okazji jubileuszu

                                                    rajdu i HKT „TREP” PTTK

     niedziela,28.10.07 godz.  8.00 - zakończenie imprezy (losowanie upominków, 

                                                        wręczenie pucharów)

                                   godz.10.00 - start indywidualny w bno

                                   godz.10.30 - opuszczenie szkoły

14. CENTRUM

      Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Otwocka 13 w Karczewie (mapka)

15. DOJAZD

-          pociągiem z dworca PKP Warszawa Śródmieście (Ochota, Powiśle, Stadion, Wschodnia) w kierunku na: Otwock i Pilawę. W Otwocku autobusem j.n.

-          autobusem linii prywatnych „Minibus Karczew” z przyst.W-wa Centralna przez Rondo Wiatraczna, Marsa, Międzylesie, Falenica, Otwock Orla, Karczew Ługi, Karczew Kościół odjeżdżają co 10 – 20 min. www.minibus.com.pl

-          autobusem linii „Wilga – Bus” na trasie W-wa Centralna, Otwock, Ługi, Karczew www.wilgabus.webd.pl

-         autobusem PKS z przyst. Warszawa Ochota www.przegubowiec.com lub www.rozklady.com.pl

UWAGA ! Zapotrzebowanie na zniżki kolejowe prosimy umieścić w terminowym zgłoszeniu

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     Impreza odbędzie się bez względu na pogodę; za szkody wynikłe wobec  uczestników jak i osób

     trzecich organizator nie odpowiada; zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;

     osoby zgłoszone, ale nie obecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego; na

     imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK; osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć

    pod opieką dorosłego opiekuna; obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie karty turysty, kodeksu

     drogowego oraz zasad Fair Play. W czasie imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów

     alkoholowych pod karą wykluczenia z imprezy  włącznie. Ostateczna interpretacja

     niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

 

                                          DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                             O R G A N I Z A T O R Z Y

 

 

 

 

 

 

 

KRAJOZNAWCZA TRASA NA ORIENTACJĘ

PIESZA i ROWEROWA

w ramach XXX Ogólnopolskiego Rajdu na Orientację „PODKUREK 2007”

w 460 rocznicę powstania Karczewa i 87 rocznicę „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

 

UZUPEŁNIENIA   DO   REGULAMINU

TERMIN     : 27 października 2007 r. (sobota)

FORMA     :naszą imprezę kierujemy do wszystkich turystów pieszych i rowerzystów,

                      w tym także do osób początkujących nie mających jeszcze  żadnego

                      doświadczenia w wędrówkach z mapą (i ewentualnie kompasem).

                       Zasada uczestnictwa w marszach na orientację  jest bardzo prosta i

                       sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie

                       punktami kontrolnymi (PK) według dowolnie wybranej przez

                       uczestnika (zespołu) drogi. Swoją  obecność na właściwym  punkcie

                       kontrolnym uczestnik (zespół)  potwierdza sam poprzez  dokonanie

                       odpowiedniego wpisu do karty  startowej. Na  proponowanej trasie

                       punktami kontrolnymi będą konkretne  obiekty, z którymi są związane

                       szczegółowe pytania. Odpowiedzi wpisane do karty startowej,

                       wynikające z dokładnej obserwacji obiektu lub sąsiadującego z nim

                       terenu będą potwierdzeniem obecności przy  punkcie. Ważne  zatem

                       będzie odnalezienie właściwego obiektu.

TRASA        : Start nastąpi o godz.  10.00  na stacji PKP w Otwocku, gdzie będzie

                        można uzyskać dodatkowe  wyjaśnienia u  kierownika trasy. Trasa

                       przebiega drogami leśnymi  i osiedlowymi do Karczewa.

A/ piesza       : z Otwocka do Karczewa – ok. 12 km

B/ rowerowa: z Falenicy do Karczewa – ok. 25 km

ZGŁOSZENIA: przyjmowane będą do dn. 20.10.2007 r. na piśmie lub telefonicznie u

                       Kierownika imprezy kol. Andrzeja Krochmala, tel. sł. 569-44-74 w

                       godz. 8-15. Zgłoszenia po terminie nie gwarantują pełnych świadczeń.

WPISOWE    : od osoby – członek PTTK  - 7 zł, nie zrzeszeni w PTTK – 10 zł

ŚWIADCZENIA: mapa dla każdego uczestnika, okolicznościowa naklejka,

                       odciski okolicznościowych pieczęci, potwierdzenia i weryfikacja

                       odznaki InO, OTP i KOT weryfikacja odznaki „Bitwa Warszawska 1920

                        r.” (koszt odznaki 7 zł), udział w konkursach na mecie w Karczewie.

DOJAZD        : - autobusem linii prywatnych z Dworca Centralnego lub z Ronda

                             Wiatraczna do Otwocka,

                      - pociągiem z Dw. PKP W-wa Śródmieście w kier. na Otwock,

                            Pilawę

UWAGA      : istnieje możliwość pokonania tej trasy w niedzielę pod warunkiem

                        uzgodnienia z organizatorem.

 

                                                                              DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                                   O R G A N I Z A T O R Z Y

http://www.podkurek.prv.pl

 

BIEG NA ORIENTACJĘ – PODKUREK 2007

SCORELAUF – bieg indywidualny

REGULAMIN

 

TERMIN    : 28.10.2007 r. (niedziela)

RANGA     : B-RTZ

FORMA     : scorelauf czasowy – bieg indywidualny w kat. K,M-10-70

                      z możliwością łączenia kat. w przypadku małej ilości zgłoszeń

MIEJSCE   : Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Otwocka 13 w Karczewie

START      :  godz. 10.30,

MAPA       : „ANIELIN II”,   05-19-734-MAZ, 1 : 10 000, e=2,5

                     aktualność: lato 2005, autor : Lech Trzpil

DOJAZD    : patrz regulamin PODKURKA 2007,

WPISOWE : od osoby :    do K/M – 14 – 5 zł

                                            od K/M – 16 – 6 zł

SEKRETARIAT : czynny w dn. 28.10.2007 r. w centrum imprezy w godz. 9.30-10.30

NAGRODY : -    Puchar Burmistrza Karczewa dla zdobywcy największej liczby

                             punktów w kat. K i M

-         dyplomy i upominki,

ZGŁOSZENIA : do dn. 20.10.2007 r. na adres : Andrzej Krochmal, ul. Piaseczyńska

                             53 m 69, 00-765 Warszawa, tel. sł. (022) 569-44-74 w godz. 8-15,

                             tel. dom. (022) 841-33-41 lub e-mail: andrzej_krochmal@wp.pl

-         za zgłoszenie po tym terminie za dodatkową opłatą 1 zł w miarę

      wolnych miejsc i bez  gwarancji pełnych świadczeń,

UWAGI KOŃCOWE : uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

                             ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,

                             PK tradycyjne

ORGANIZATOR : HKT „TREP” PTTK, ul. Mińska 18, 03-808 Warszawa

 

                                                                          DO ZOBACZENIA NA IMPREZIE

                                                                              O R G A N I Z A T O R Z Y

 

http://www.podkurek.prv.pl


link do mapy miasta Karczew

http://www.karczew.pl/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=12