"XL Rajd na Orientację "Podkurek 2017"
, 27-29 pażdziernika 2017 r Wola Karczewska

Formularz zgłoszeniowy


wykaz kategorii/tras :   TZ, TU/TJ - 2 etapy dzienne i 1 nocny;  
TM - 2 etapy dzienne i 1 nocny;   TP/TD - 1 etap dzienny; ;  TKr - trasa krajoznawcza;krótka instrukcja wypełniania formularza:

Wysłanie złoszenia jest równoznaczne z zobowiązaniem o przestrzeganiu regulaminu Rajdu "Podkurek 2017" oraz wszelkich poleceń organizatora oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizatora zgodnie z przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833)